Cookies

Denna webbplats använder “cookies”, dvs. textfiler som lagras på din dator, telefon eller liknande enheter med syftet att känna igen enheten, komma ihåg inställningar, generera statistik och målinrikta reklam. Kakor kan inte innehålla skadlig kod som t.ex. virus.

Personlig information

Allmänt
Personlig information är all typ av information som kan hänföras till dig i viss utsträckning. När du använder kohsel.dk, samlar vi in och bearbetar den typen av information. Detta kan ske via allmän interaktion med innehåll, t.ex. om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller om du skickar ett meddelande till oss på kontaktsidan.

 

Säkerhet
Vi har implementerar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din information inte, oavsiktligt eller olagligt, raderas, publiceras, försvinner, äventyras eller blir tillgänglig för obehöriga personer, missbrukas eller på något annat sätt bearbetas på ett sätt som strider mot sekretessreglerna.

Dina data finns på ett danskt ISO-säkerhetscertifierat webbhotell. Dessutom har vi skyddat webbplatsen med följande säkerhetsåtgärder:

  • Driftövervakning dygnet runt
  • Daglig backup som sparas i 30 dagar
  • Programvara för skydd mot hackerangrepp för webbplatsen och butikssidan. Båda genomsöks efter skadlig kod varje vecka
  • Åtkomsten till webbplatsen och alla data övervakas och efter fem misslyckade försök kan en avstängning implementeras
  • Ljudlogg för vem som har gjort ändringar på webbplatsen, samt vilka ändringar och när
  • Kontinuerliga uppdateringar av programvaran på webbplatsen för att minimera hackerangrepp
  • SSL-certifikat på webbplatsen för att den ska kunna köra https

 

Lagringsvillkor
Information lagras under den tid som är lagligt tillåten och informationen raderas när den anses onödig. Tidsperioden kan variera eftersom tidsperioden beror på typen av information och orsaken till lagringen. Därför är det inte möjligt att ange en allmän tidsperiod för när informationen raderas.

 

Överföring av information
Överföring av personlig information, såsom namn och e-post, sker endast om du ger skriftligt samtycke till överföringen. Vi använder endast databehandlare inom EU och det finns ett databehandlingsavtal som gäller för varje databehandlare.

 

Insikter och klagomål
Du kan få den personliga informationen behandlad på vår webbplats eftersom det är din rättighet. Dessutom kan du när som helst protestera mot att information används. Du kan även dra tillbaka ditt samtycke till att din information används. Om din behandlade information är felaktig, kan du välja att korrigera eller ta bort informationen. Förfrågningar om detta riktas till: kohsel@kohsel.dk.
Om du vill lämna in ett klagomål om sättet vi behandlar din information på, kan du även kontakta Danish Agency for Data Processing.

 

Publicering
Webbplatsen ägs och publiceras av

Kohsel A/S
Sønderskovvej 1
DK-8362 Hørning
Danmark
T: +45 87 680 808
M: kohsel@kohsel.dk